1394/03/06 - 13:41
بسیج مداحان: نشست توجیهی مداحان با حضور تعداد 150 نفر خواهر و برادر در ایلام برگزار شد
1394/03/05 - 20:52
بسیج مداحان:رئیس بسیج مداحان ایلام به همراه جمعی از مداحان استان ایلام با استاندار ایلام دیدار کردند
1394/03/05 - 20:16
بسیج مداحان:رییس بسیج مداحان از برگزاری کارگاه تخصصی آموزش مداحی در ایلام خبر داد
1394/03/05 - 17:22
بسیج مداحان:محفل ذکر با حضورجمعی ازمداحان و شعرای آئینی ایلام برگزار شد
1394/03/05 - 15:33
بسیج مداحان:جمعی از مداحان استان ایلام با نماینده ولی فقیه ایلام دیدار کردند

صفحات