محفل ذکر مداحان و شعرای آئینی ایلام در اردیبهشت ماه 94

بسیج مداحان:محفل ذکر با حضورجمعی ازمداحان و شعرای آئینی ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان ایلام، محفل ذکر با حضور تعدادی از مداحان و شعرای آئینی استان ایلام برگزار گردید و در این مراسم مداحان و شعرای آئینی به نوحه خوانی و قرائت اشعار آئینی پرداختند.در ضمن مهدی کریمی مسئول سازمان بسیج مداحان استان ایلام افرود :  مداحان و شاعران اهلبیت(ع)  باید از بیانات مقام معظم رهبری(مدظله) در منابر و اشعار خود استفاده نمایند.در این محفل ذکر ، مسائل و مشکلات مربوط به هیئات مذهبی و مداحان بحث و بررسی شد .وی افزود : این محفل ذکر با حضور مداحان و شاعران استان بیستم هر ماه برگزار می گردد.