سازمان بسیج مداحان برگزار کرد:

نشست گزاره برگ هسته ای

بسیج مداحان: به همت سازمان بسیج مداحان و هیئت های مذهبی سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام نشستی مبنی بر "گزاره برگ هسته ای" با حضور مداحان شهرستان ایلام برگزار شد

به گزارش سازمان بسیج مداحان استان ایلام ؛ طومار مواضع ملت ایران در قبال مذاکرات هسته ای با نام ” گزاره برگ ملت ایران” همزمان با سراسر کشور در ایلام و در حاشیه مراسم ماهانه مداحان ایلامی امضاء شد.

در بخشی از بیانیه دلیل انتشار این گزاره برگ آمده است:آنها حتی در مذاکرات اخیر هم نارو زدند و با وجود اینکه هیئت ایرانی با صرفنظر کردن از بعضی حقوق ، امتیازات مهمی را به آنها داد، آن نمک نشناس ها با انتشار گزاره برگ آمریکایی زیر همه توافقات زدند و همانطور که وزیر خارجه ایران گفت:فکت شیت آمریکایی دروغ است و درهمین ارتباط و برای اطمینان از نتایج مذاکرات ما وظیفه خودمان می دانیم که گزاره برگ ملی خود را در مقابل گزاره برگ جعلی آمریکا منتشر کنیم تا همه ی مردم جهان واقعیت را بدانند و معلوم باشد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید مقصر آمریکاست.

گفتنی است، این گزاره برگ در روزهای آتی برای قضاوت و تائید در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گرفته و امضاء خواهد شد.